Övraryds Gård


LänkarSMAK

SMAK´s affärsidé är att erbjuda kvalitets- och certifieringstjänster till livsmedelsbranschen så att konsumentens behov av bra och säkra livsmedel blir tillgodosett.

Övraryds Gård är certifierad av SMAK.

Lokala skafferiet

I maj i år (2013) presenterade Älmhults kommun projektet och varumärket Det lokala skafferiet. Det handlar om att satsa på lokala producenter och odlare och även få fart på torghandeln i Älmhult. Naturligtvis är Övraryds Gård med!
Nyhet i Smålandsposten


Scan

Scan har en otroligt bra köttguide där man bland annat kan läsa om olika styckningsdetaljer.


Lantraskött.se

Vår idé för att skapa hemsidan för Lantraskött (www.lantraskott.se) utgår från tanken att det för att kunna långsiktigt bevara våra producerande lantraser måste finnas en efterfrågan på deras kött. Det är nödvändigt för dem som håller sina producerande lantraser för mer än husbehov, att kunna sälja sitt överskott på ett enkelt och smidigt sätt. Det är också nödvändigt för allt hållande av sådana lantraser att det finns en kundkrets som vet om att det finns tillgång till sådant speciellt kött. Kött från våra långsamtväxande lantraser hinner utveckla en fylligare och mera mogen smak än kött från snabbväxande korsningsraser. Eftersom våra lantraser är anpassade till naturliga fodervaror och ett lugnare liv skall de också hållas på gårdar med ekologisk produktion för att få vara länkade till denna hemsida. Djuren skall leva, slaktas och ätas inom närområdet, som idag ofta definieras som ett område inom 15 mils radie. De lantbrukare som har lantrasdjur har ofta en småskalig verksamhet i våra skogsbygder, varför de också är viktiga för att bevara ett levande landskap i sådana bygder.